balıkesir adı nerden geliyor,balıkesir adı nasıl oldu,balıkesirin eski ismi nedir,balıkesir,balıkesir nerdedir,balıkesir ne zaman oldu,


Eklenti 24089

Balıkesir adını nerden almıştır
Selçuklu Türkleri şehre "Balak" derlerdi. Balıkesir'i fetheden Selçuklular, şehrin ortasındaki hisara izafeten "Balak Hisar" (Hisar Şehri) ismini verdiler. Bu isim zamanla halk arasında (Balıkhisar) "Balıkesir" haline geldi. İsmin kökeni ile ilgili kuvvetli olan rivayet budur. Zayıf bir rivayete göre de "Balı çok bol" (Balı Kesir) kelimesinden gelmektedir.

Balıkesir'in "Bılık" ile ilgisi olmadığı gibi, (Batıkisra) "Paela-kastro" veya "Balcea" mevkı ismi ile de hiçbir ilgisi yoktur. Gerçek anlamda Balıkesir, Selçuklu devrinde kurulmuştur.