DİNİ BİLMECELER,çocuklar için dini bilmeceler,dini bilmeceler ve cevapları,dini bulmacalar,dini zeka soruları,dini fıkralar,dini bilmeceler ve bulmacalar,dini oyunlar,islami bilmeceler

Eklenti 36355
Dini Bilmeceler
Bir sözdür ki şeytan kaçar, Bir anahtardır, her kapıyı açar…
Bismillah


Minarede ses, Ölümsüz nefes
Ezan


Eğilirsin kalkarsın, Engelleri yıkarsın, Bazen perde açılır, Sen Kabe’ye bakarsın.
Namaz


Duygular içinde pirdir, Onsuz hayat zehirdir.
Sevgi


Senede verir otuz okka üzüm
RamazanÖzü tatlı, Sözü tatlı, Candan daha kıymetli.
Anne


Dört köşedir beş değil, Kimse ondan hoş değil.
Kabir


Maldan paradan verilir, Kırkta bir. Onunla Cennete varmadan, Cennet olur kabir...
Zekât


Gökten ay ile yıldızı kopardılar, kanımızın içine koydular.
Bayrak


Nar tanesi nur tanesi, Bu dünyanın bir tanesi.
Kur'an


Bir küçük minare, beyler ona dayana.
Baston


Hasretleri kavuşturur, Dalgınları barıştırır.
Bayram


Talebe toplar, Öğretmen dağıtır.
İlim


Âdem peygamberin sahip olmadığı ama çocukların sahip olduğu şey nedir?
Anne-baba


Gelir bir bir Gider bir bir Gelen gider Giden gelmez
Doğum-ölüm


“Çinde bile olsa arayın bulun!” diyor Peygamber. Akıllara nur, yüreklere fer, Onu bilenindir başarı, zafer…
İlim


Dil ile verilir, Sadaka denilir.
Güzel söz


Son sözümüz o olsun, Ruhumuz nurlarla dolsun…
Kelime-i Şehadet


Ağız kapalıdır Yenmez içilmez… İslam’ın şartıdır, Asla vazgeçilmez..
Oruç


Bir odadan bir odaya geçiştir, İnanmayana pek zorlu iştir.
Ölüm


Tufandı bütün dünyayı su bastı. O gemi yaptı, Herkes gemide toplandı. Sular çekildi, yağmur durdu, Gemi Cudi dağına oturdu..
Hz. Nuh


Bilgi verir herkese, En güzel dosttur bize.
Kitap


Geldi mi gider, Gitti mi gelmez!
Gençlik, ihtiyarlık


Bir adam bir komutla, Bin adamı devirir.
İmam, cemaat


Kat kat içinde, Kat kitap içinde, Ne molla bilir; Ne kitap içinde.
Alınyazısı


El eker dil biçer.
Yazı


Asla barınamaz öfke ve kin, Bir saray ki kapısı yürekteki sevgin…
Din


Hz. Musa’nın elindeki nur, Onun iniş yeri Cebel-i Tur
Tevrat


Hz. İsa’ya indi,İnançsızlık silindi. Dertlere ilaç oldu, Bütün acılar dindi...
İncil


Her varlık onu söyler, Her şey O söz ile dirilir…O söz ile cennete girilir.
La ilahe illallah


Dünya bir tarla, ahiret harman, Çalış çabala, Oraya girmeninİlk şarttır iman.
Cennet


Son sözümüz o olsun, Ruhumuz nurlarla dolsun…
Kelime i Şahadet.


Bir sözdür ki şeytan kaçar, Bir anahtardır, her kapıyı açar…
Bismillah


Evliyaların başı en birincisidir, Hz. Muhammed (s.a.v) soyunun bir incisidir.
Abdülkadir Geylani (k.s)


Parmağıyla işaret etti ay parçalandı,Parmaklarından su aktıHerkes içti suya kandı.
Hz. Muhammed (a.s.v)


Tufandı Bütün dünyayı su bastı.O gemi yaptıHerkes gemide toplandı.Sular çekildi, yağmur durdu, Gemi Cudi dağına oturdu..
Hz. Nuh


Demiri avcuna alır yoğururdu hamur gibi.. Buydu onun mucizesi. Zebur’u okurken dağlar taşlar dinlerdi. Pek güzeldi sesi…
Hz. Davut (a.s)


Kuyuya atıldı, kuyudan çıktı,İşi hizmetçilik oldu, Zindana atıldı, zindandan çıktı,Mısır’a melik oldu.
Hz. Yusuf (s.a)


Her tarafı yara oldu, Sanki bir gül gibi soldu. En son yara dilini sardı,O Allah’a yalvardı:“Dilimle seni zikrediyorum, Onu iyileştirmeni diliyorum!”Bu yüzden kurtuldu tüm yaradan, Onu iyileştirdi Yaratan..
Hz. Eyüp (a.s)


Ölüleri diriltmek mucizesi, Mesih’tir bir ismi Hz. Meryem annesi, Hanne ninesi, İmran dedesi..
Hz. İsa


Altı şartı var, Onsuz hayat dar. Onlara uyan, Nurlanır par par.
İmanın şartları


Tek isteği insanı cehenneme sokmak, Ona uyanlarsa ahmaktan daha ahmak.
Şeytan


Bir odadan bir odaya geçiştir,İnanmayana per zorlu iştir.
Ölüm


Başı elham sonu nas, iç nurundan tas be tas.
Kur'an


Çivisi yok bir gün kopar, Bazı insanlar ona sanki tapar, Fanidir, onun da sonu var, Ecel bir gün onu da kapar…
Dünya


Akılla bilinmez, kalble bilinir, Saygıyla silinmez, kinle silinir.
Sevgi


Bir nedir? Beş nedir? Kabedeki taş nedir?
Allah, Namaz, Hacer-ûl Esved


Bilene gereksiz, Bilmeyene yetersiz; Büyükler söyler, Küçükler dinler.
Öğüt


Az gitti, uz gitti, Dere tepe düz gitti. Altı ay bir güz gitti; Uyanınca hep bitti.
Rüya


Ünü gelir ürkütür, Beyi, paşayı korkutur.
Azrail


Dizi dizi yıldızlar Ne erkek ne de kızlar Işıktan öte hızlar Güzel kokuyu özler.
Melekler


Gelir bir bir, gider bir bir, kalır bir, Ne yerdedir, ne göktedir, o bir sır.
Allah (c.c.)


İstanbul'un surlarına bayrağı dikti, Her tarafı mızrak ve ok yarası,Sonra gözlerini göklere dikti.
Ulubatlı Hasan


Kosova savaşında şehit düşen Ölürken "Attan inmeyesüz." diyen.
Murat Hüdavendigar


İnsanda var bir kabe Onsuz insan harabe.
Kalb


Zıddıdır küfür, Bunca nimete karşıGerektir .........
Şükür


Her işe onunla başlarız, Odur her kapıyı açan anahtar,İlk dua, ilk yakarışVe ilk niyazımız...
Besmele


Sayıları beştir, ışıl ışıl kardeştir, Âlemlere güneştir.
İslam’ın şartları


Konya'da fener Allah der döner.
Mevlana


Ezelden ebede giden yolcu, Allah'a ulaşır yolunun ucu.
İnsan


Öyle günler ki nurlar saçılır, O günlerde Cennet kapıları açılır.
Pazartesi-Perşembe


Kabartmalı bir kitap Özlü, hikmetli hitap Harfleri atom, yıldız, Hakk'ı anlatır yalnız.
Tabiat


Bir küçücük aynacık İçinde bütün varlık
Kalb


Anneler söyler İlahi gibi Bebekleri uyutur Tatlı iklimi...
Ninni


Bir ağaç ismi Osmanlının kurulduğu yer Oradan çıktı ilk filizler.
Söğüt


Adaletiyle ünlü, Dört halifeden biri Hattapoğlu lakabı Gönlü ebedi diri...
Hz. Ömer


"Şahadet parmağı gibi" göğe yükselir, Her gün beş vakit Allah u ekber denir.
Minare


Namaz için kıbleye Döneriz Allah diye, Bil bakalım nereye?
Kabe


Kelimeler bir çiçek Özünde has içecek, Arı, böcek, kelebek, Herkesi cezbedecek.
Güzel Söz


Sağı, solu, altı, üstü nur, Dışı mutluluk içi dolu huzur...
Kur'an


Yuvarlaktır, düz değil; Doksan dokuz, yüz değil.
Tesbih


Gözden damlar; Bazen çağlayana döner. Allah için olursa, Cehenneme düşse Cehennem söner…
Göz yaşı


Denize atıldı, balık yuttu, Kayboluyordu Allah elinden tuttu...
Hz. Yunus


Allah’tan aldığı emri ulaştırır peygambere. İşte o vahiy meleği. Selam onun üzerine
Cebrâil (a.s.)


Ömrümüz sona erince ruhu bedenden ayırır. Mü’min olan korkmaz ondan çünkü hep hazırlıklıdır
Azrâil (a.s.)Vakti saati gelince iki kere üfler Sûr’a. İlkinde ölür her canlı. Ardından gelir huzura
İsrâfil (a.s.)Kar ve yağmuru yağdırır. O estirir rüzgârları. Allah’ın izniyle yapar elbette bütün bunları
Mikâil (a.s.)


İki güzel melek vardır. Yaptıklarımızı yazar. Sağdaki iyilikleri soldaki kötülükleri.
Kirâmen Kâtibîn


Onlar sorular sorar İnsan kabre girdiğinde “Rabbin kimdir, dinin nedir?” Bilemezsen vay haline!
Münker ve Nekir


Sanki elimizden tutar tam düşeceğimiz zaman. Çoğunlukla korur bizi ufak tefek kazalardan.
Hafaza melekleri


Ne de güzel bir yer cennet Orda meleklerin başı
İnşallah bize olacak o da cennet arkadaşı
Rıdvan


Rabbim korusun bizleri azabından, gazabından
Sığınırız o Rahîm’e Cehennemin başkanından
Mâlik


Doksan dokuz cemaat iki müeezzin bir imam.

Tesbih


Yapan satar, alan kullanmaz, kullanan hiç bilmez.

Tabut


Hasretleri kavuşturur, dargınları barıştırır.

Bayram


Kaş ile gözden yakın, söylenen sözden yakın. .

Ecel


Gökten bir elma düştü, oniki parçaya ayrıldı on birini yediler, birine hayır dediler.

Ramazan ayı