1. #1
  KAPTAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2012
  Mesajlar
  4.731

  Sponsonlu Bağlantılar
  TİMUS

  Alm. Thymusdrüse (f), Fr. Thymus (m), İng. Thymus thymus gland. Kalbin üstünde göğüs kemiğinin arkasında bulunan bir iç salgı bezi. Yeni doğmuş çocuklarda nispeten büyük bir organdır (11-12 gr). İki, üç yaşına kadar büyümeye devam eder; ağırlığı 36-38 grama kadar çıkar ve büluğ çağına kadar bu durumunu muhâfaza eder. Sonra asıl fonksiyon gören kısım (parankima) azalmaya başlar ve yerini gittikçe çoğalan yağ dokusu alır. 20-25 yaş arasında parankimayla yağ dokusu arasında ağırlık bakımından nispet aynıdır. Bundan sonra parankimanın azalması daha hızlı seyreder ve sonunda tamâmiyle kaybolur. Fakat timus artıkları şekillerini aşağı yukarı her zaman muhâfaza eder. Normal fizyolojik gerileme dışında, uzun süren beslenme yetersizliğiyle bâzı mikrobik hastalıklar da timus parankimasının erken kaybolmasına sebep olabilir.

  Timus göğüs bitiminde, akciğerlerin arasında ve önünde, sternum kemiğinin (îmân tahtası) hemen arkasında bulunur. Timus, çocuklarda şekil ve büyüklük bakımından farklı iki parçadan (lob) ibârettir. Rengi kırmızımtrak-gri, yaş ilerledikçe yağ dokusunun artmasına bağlı olarak sarımtrak-gri renk alır.

  Timusun fonksiyonları yaşlandıkça kaybolur. Timus gelişme çağında lenfatik sistemin normal gelişmesi ve bağışıklık maddelerinin, yâni antikorların normal teşekkülü için lüzumlu bir organdır. Son zamanlarda timus, immünolojik güce sâhip hücrelerin olgunlaştığı ilk merkez (primer lenfatik organ) olarak kabul edilmektedir. Timus dışı kaynaklardan kan yoluyla devamlı timusa gelen genç hücreler (T-lenfositler) burada çoğalırlar, olgunlaşırlar. Sonra genel dolaşıma katılırlar.

  Şimdiye kadar timusun özel bir hormonu tespit edilememiştir. Büyümeyi, özellikle kemiklerin gelişmesini hızlandırdığı; mikrobik hastalıklara karşı direnci (immünite), savaş kuvvetini arttırdığı ve antitoksin (vücûda giren zehirli maddelere karşı vücutta sentezlenen madde) meydana gelmesinde rol oynadığı kabul edilmektedir.
  Paylaşım aleminin tüm çabası sizin memuniyetiniz için olacaktır.

  Bu sitenin sahibleri burada paylaşım için bulunanlardır.

  Burada bulundugunuz ve paylaşım alemini yaşattıgınız için sizi tebrik ederiz. 2. #2
  KAPTAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2012
  Mesajlar
  4.731

  TARÇIN (Cinnamomum)
  TAPİR (Tapirus)
  Tanker
  Tarihi
  Tarık buğra
  Tarîkat
  Târıkbinziyâd
  Tartarikasit
  Târuh
  Târih
  TASARI (Teklif)
  Tasarruf
  Tasavvuf
  TATARCIK (Phlebotomus papatasii)
  Tatarcık humması
  Tatarlar
  TAVUS (Pavo cristatus)
  TAVUK (Gallus domesticus)
  Tavâif-i mülûk
  Tavâf
  TATU (Dasypus)
  Tatlılar
  Tataristan özerk cumhûriyeti
  Tavşan dudak
  TAVŞAN MEMESİ (Ruscus aculestus)
  TAVŞAN; (Leporis, Lepus)
  Tayland
  Taylor serisi
  TAYLOR, Frederick Wilslow
  Tayvan
  Taşkent
  Taşbaskı
  Taş ve taş ocağı
  Tazîr
  Tadîl-i erkân
  Tazminat
  Tayyar mehmed paşa
  TAŞKIRANGİLLER (Saxifragaceae),TAŞKIRAN
  Taşköprülüzâdeler
  Taşnak komitesi
  Taşikardi
  Tebe-i tâbiîn
  Teber
  Tebeşir
  Tekeoğulları beyliği
  Tekâlîf-i örfiyye
  Teheccüd namazı
  Tefsir
  Teflon
  Tecvid
  Tebük seferi
  Tekerlek
  Tekerleme
  Tekfur
  Tekke
  Teknesyum
  Teknokrasi
  TEKPARMAKLILAR (Perissodactyle)
  Tektit
  Teksir
  Tekvando (taekwon-do)
  TEKİR BALIĞI (Mullus surmuletus)
  Tekirdağ
  Tel
  Teleemprimör
  Telgraf
  Televizyon
  Teleskop
  Teleks
  Telefon
  Teleferik
  Telhis
  Telkin
  Tellâl
  Tellür
  Telsiz
  TEMBEL HAYVAN (Bradypus)
  Teneke
  Tenâsüh
  Temizlik
  Temyiz
  Teminat mektupları
  Temîm-i dârî
  Tentürdiyot
  TENYA (Taenia)
  Tenis
  Teodolit
  Teoman
  Tepedelenli ali paşa
  TERLEME (Transpirasyon)
  TEREYAĞI AĞACI (Persea gratissima)
  TEREMENTİ (Terebinthina)
  TERE (Lepidium sativum)
  Terâvih namazı
  TEPKİME (Reaksiyon)
  TERLEMEK (Tıp)
  Terkos gölü
  Tereyağı
  Tereke
  Terbiyum
  Terâzi
  TERLİKSİ HAYVAN (Paramaecium)
  Termodinamik
  Termoelektrik
  Termometre
  Termos
  Termostat
  Terzi ve terzilik
  TERZİ KUŞU (Cisticola cisticola)
  Terzi baba
  Tersâne-i hümâyun
  Tersâne
  TERMİTLER (İsoptera)
  Tesbih
  TESBİHAĞACI (Styrax officinalis)
  TESBİH BÖCEĞİ (Armadillidium)
  Tesettür
  Test
  Toksikoloji


  Tirmizî
  Tiroid bezi
  Türkistan
  Türgişler
  Türkler
  Türev
  Titanik
  Türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
  Tünel
  Türk dil kurumu (tdk)
  Tevessül
  Tevekkül
  Tevâzu
  Tetrasiklin
  Tetanos
  Testi
  Teyp
  Teyemmüm
  Tevrât
  TEVKİF (Tutuklama)
  Toksinler
  Tevfik fikret
  Tezkire
  THATCHER, Margaret
  Teşrifâtçılık
  Teşhis
  Tîmûr han
  Tîmûrlular
  Toksemi
  Tokat
  TOHUM (Semen)
  Togo
  Tırnak
  Tıp
  Toksoplasmosis
  TESTEREBALIĞI (Pristis pristis)
  Tevfik rüştü aras
  TOLSTOY, Lev Nikolayevich
  Tolunoğulları
  Türk sanâyicileri ve işadamları derneği (tüsiad)
  Tütün
  Türk kültürü araştırma enstitüsü
  Tiyazol
  Tiyatro
  Türk ve islâm eserleri müzesi
  Tomografi (bt)
  Tomurcuk
  Tonga
  Top arabacıları ocağı
  Top ve topçuluk
  Topçu ocağı
  Topkapı sarayı
  Toplardamar
  Torıcelli,
  Toprak reformu
  Toprak mahsulleri ofisi (tmo)
  Toprak hukûku
  Toprak
  Topografya
  Toplu iş sözleşmesi
  Torna
  Toros dağları
  Torpido
  TORPİLBALIĞI (Torpedo)
  Tortum gölü
  TORİK (Sarda sarda)
  Toryum
  Trabzonspor (ts)
  Trabzon rum imparatorluğu
  Trablusgarp harbi
  Trablusgarp
  TOZLAŞMA (Polinizasyon)
  TOY KUŞU (Otis)
  Totem ve totemcilik
  Trafik
  (titanic) fâciası
  Türkiyat araştırmaları enstitüsü
  Türkiye selçukluları
  Türk dili
  Türkiye
  TİRSİ BALIĞI (Alosa alosa)
  TİTO, Josip Broz
  TİTAN (Titanyum)
  Türk edebiyatı
  Türkiye radyo ve televizyon kurumu (trt)
  Tiryâki hasan paşa
  Tiyazin
  Tüyler]
  Türk hava kurumu
  Türk standartları enstitüsü (tse)
  Trahom
  Traktör
  Trakya
  Tramvay
  Transistör
  Transformatör
  TRAŞ BIÇAĞI (Makinesi)
  TREMOR (Titreme)
  Tren
  Troleybüs
  Tromboflebit
  Trombosit
  Tropikal kuşak
  TROTSKY, Leon
  TRUMAN, Harry S.
  Truva
  Triatlon
  Trigliserit
  Trigonometri
  Trikloroetan
  Trikloroetilen
  Trinidad ve tobago
  Trinitrotoluen (tnt)
  Tristör
  Trityum
  Triyak
  TRİŞİN (Trichinella spiralis)
  Tuğla
  Tuğluklular
  Tuğra
  Tifo
  Tuvalu
  TUZ (Yemek tuzu)
  Timus
  Tümör (ur)
  Tindal olayı
  TÜR (Species)
  Türbe
  Türk târih kurumu
  Türbin
  Tiyosülfat
  Tüzük
  Türk silahlı kuvvetleri (türk ordusu)
  Türk ocakları
  Tuğrul bey
  Tufan
  TUKAN (Rhamphastos toco)
  TUĞ
  Tulumba
  Tulumbacılar
  Tulyum
  TUMANBAY (Tomanbay)
  Tuna nehri
  Tundra
  Tunceli
  Tunus
  Tunuslu hayreddîn paşa
  Tunuslu mahrez bin halef
  Turan
  Turgut alp
  Turgut özal
  Turgut reis
  Turhan sultan
  Turkuvaz
  TURNA (Grus grus)
  TURNABALIĞI (Esox lucius)
  TURNUSOL (Turnesal)
  TURP (Raphanus sativus)
  TURUNÇAĞACI (Citrus aurantium)
  TİK
  Ticâret
  Ticâniyye
  Tibet
  Turizm
  TİKAĞACI (Tectona grandis)
  TİLKİ (Vulpes vulpes= Canis vulpes)
  Turşu
  Tüfek
  Tutkal
  Tuz gölü
  Timar
  TÜKRÜK ve TÜKRÜK BEZLERİ
  TİMSAH (Crocodilus)
  Tifüs
  Tövbe
  Tivnikli fâruk efendi
  Türkmenistan
  Paylaşım aleminin tüm çabası sizin memuniyetiniz için olacaktır.

  Bu sitenin sahibleri burada paylaşım için bulunanlardır.

  Burada bulundugunuz ve paylaşım alemini yaşattıgınız için sizi tebrik ederiz.Hızlı Cevap Hızlı Cevap

135<span style="color:#b10202;font-weight:bold;">421kt</span>or2548 Kırmızı alandaki rakam ve harfleri girin

Giriş

Giriş